Categoria de importanță pentru clădirile de locuințe parter și un etajConform HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare, in Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcției, cap.2 art.6 sunt stabilite 4 categorii de importanță:

ART. 6
Categoriile de importanta care se stabilesc pentru constructii sunt:
- constructii de importanta exceptionala (A);
- constructii de importanta deosebita (B);
- constructii de importanta normala (C);
- constructii de importanta redusa (D).

In Anexa 2a) a editiției din 1994 a regulamentului de mai sus sunt explicate astfel aceste categorii:

I. Categoria de importanță A - Construcții de importanță excepțională
1. Construcții cu funcțiuni deosebit de importante, a căror neindeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone foarte extinse.
Exemple: reactoare nucleare, baraje inalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate in aval.
2. Construcții cu caracter de unicat, cu valoare deosebită de patrimoniu.
Exemple: ansambluri și clădiri de cult sau alte monumente de arhitectură propuse pentru a fi inscrise in patrimoniul cultural mondial.

II. Categoria de importanță B - Construcții de importanță deosebită
1. Construcții cu funcții importante, a căror neindeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone limitate.
Exemple: construcții din industria chimică; căi ferate, șosele, poduri, porturi și aeroporturi de interes național; baraje pentru acumulări mari de apă; construcții social-culturale cu aglomerări mari de oameni; stații de emisie de radio și televiziune.
2. Construcții cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori.
Exemple: monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive și biblioteci de importanță națională

III. Categoria de importanță C - Construcții de importanță normală
1. Construcții cu funcții obișnuite, a căror neindeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natură.
Exemple: clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri; construcții industriale și agrozootehnice curente; construcții social-culturale care nu intră in categoriile de importanță A și B.
2. Construcții cu caracteristici și funcțiuni obișnuite, dar cu valori de patrimoniu.
Exemple: clădiri de cult; muzee de importanță locală.

IV. Categoria de importanță D - Clădiri de importanță redusă
Construcții cu funcții obișnuite, a căror neindeplinire afectează un număr redus de oameni.
Exemple: clădiri de locuințe parter sau parter și un etaj; dependințe gospodărești; construcții provizorii.
In aceasta categorie se incadreaza proiectele Icase unifamiliale.

Aveti nevoie de mai multe informații? Vă invităm să ne contactați!


Link-uri
Adresa site Descriere


Copyright© 2005-2020 by Icas Studio - Toate drepturile rezervate - Website realizat de Triumf si PHP Coder

Trafic si statistici PHP Coder